Har du tänkt att köpa sex? 

Enligt svensk lagstiftning är det förbjudet att ge ersättning för sex. Handlingen väcker många känslor och det finns många olika erfarenheter. Bland personer som då och då, ibland eller regelbundet köper sex finns det svårigheter med att få information kring säkrare sex i relation till köp av sex. Här följer några råd till dig som har erfarenhet av eller planer på att köpa sex.

Säkrare sex

- Medför alltid egna kondomer som du vet passar just dig så blir sex skönare. Om du vill bli påsatt, ta med kondomer i olika storlek så de passar den som du avser att ha sex med.

 

- Oskyddade anala samlag är mest riskfyllda för hivöverföring. De flesta av alla män som har fått hiv sexuellt av en annan man har blivit det vid oskyddat analsamlag. Kondom ger en möjlighet att själv kunna bestämma vem man vill ha sex med, oavsett om hiv finns med i bilden eller inte.

 

- Oskyddade anala samlag är riskfyllt även utan utlösning. Använd därför kondom hela tiden vid anala samlag. Det är inte bara den som blir påsatt som löper risk att få viruset överfört till sig. Det finns också en påtaglig risk för den som sätter på.

 

- Gratis kondomer kan du ofta få via din lokala RFSL förening eller via Sexperterna.

 

- För att undvika kondomhaveri om kondomen är väldigt trång så kan du placera en liten klick med glidmedel på toppen av penis.

 

- Använd alltid rikligt med glidmedel vid anala samlag. Tillsammans med kondom ska vatten- eller silikonbaserat glidmedel användas, ingenting annat. Vaselin, olja eller andra hudkrämer förstör kondomen.

 

- Använd inte antibiotika eller liknande preparat utan recept från läkare för att förebygga eller behandla förmodad hiv/STI-infektion. Behandling måste alltid utgå ifrån specifik sjukdom och bakterie/virus.

 

- Rådgivning om säkrare sex kan du få via nätet genom Sexperterna. De finns bland annat på Qruiser och RFSL:s chyat flera kvällar i veckan och svarar där på frågor från användarna. Om de är online får du ditt svar inom 20 minuter, annars kan det ta upp till tre dagar. 

 

- Tänk på att tillfällen där det råder oklara gränser kring relation och ersättning kan innebära större sannolikhet att inte använda kondom. Det är därför angeläget att fortsätta med kondom även om relationen på något sätt blivit mer etablerad.

Kondomhaveri

Ibland går kondomer sönder, men i största möjliga mån kan detta undvikas genom att vidta en del skyddsåtgärder.

 

De vanligaste orsakerna till kondomhaveri är att det är fel storlek eller form på kondomen. Det finns en stor mängd olika kondomer ute på marknaden och det är viktigt att prova sig fram tills man hittar någon som passar en själv.

 

Skador på kondomen kan göra att den går sönder. Se upp för vassa naglar eller annat som kan riva sönder kondomen. Andra glidmedel än vatten- eller silikonbaserade glidmedel ska inte användas, eftersom de kan förstöra kondomen. Försök att lära dig att känna efter hur ett kondomhaveri känns för att snabbt kunna identifiera om det hänt. Om du haft sex med någon som bär på hiv och kondomen spruckit, glidit av eller om du knullat utan kondom kan PEP-behandling (Post Exposure Prophylactics) kan hindra att hivviruset utvecklas. Det gäller att vara snabb. Behandlingen ska sättas in så fort som möjligt, helst inom 24 timmar och inte senare än 72 timmar. Vid behov kontakta närmaste infektionsklinik.

 

Läs mer om PEP här.

 

Testa dig regelbundet

Var vaksam på om du får flytningar, sveda i urinrör eller ändtarm. Utslag på kroppen, små oömma sår på könsorgan, kring analöppningen eller läpparna kan också vara tecken på att du smittats av en könssjukdom. Kom dock ihåg att många sexuellt överförbara sjukdomar inte ger några kännetecken eller symtom. Många märker alltså inte att man smittats med en könssjukdom. Vissa infektioner kan även överföras då du praktiserar säkrare sex exempelvis syfilis eller gonorré. Det är därför viktigt med en regelbunden testning även om du alltid praktiserar säkrare sex. Om det inte finns en specialistmottagning för MSM (män som har sex med män) där du bor så är det viktigt att upplysa läkaren vid testning att prover för klamydia och gonorré tas både i svalg, urinrör och ändtarm. Rekommendationen är också att du vaccinerar dig mot hepatit A och B. Det är gratis för män som har sex med män. Hör av dig till din STI-mottagning eller infektionskliniken på din ort.

 

Eftersom flera sexuellt överförbara infektioner inte behöver ge några symtom eller kännetecken så är det viktigt att regelbundet gå och testa sig för hiv, gonorré, syfilis och klamydia.

 

Hivtest är alltid gratis och, om man vill, kan man vara anonym vid hiv-testning.

 

Här får du tips på några olika ställen där du kan testa dig.

 

Lagstiftningen i Sverige

I Sverige råder ett förbud mot köp av sexuella tjänster. Lagstiftningen säger ”att den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms – om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken - för köp av sexuella tjänster till böter eller fängelse i högst ett år”. Även den som nyttjar en tillfällig sexuell förbindelse som någon annan betalar kan dömas. Man kan också dömas för försök till sexköp enligt brottsbalken.

 

Om någon har samlag med eller genomför en annan allvarligt sexuellt kränkande handling med en person som är under 15 år döms den personen till våldtäkt mot barn. Här krävs det inte att det förekommit våld eller hot för att man ska dömas för våldtäkt. Köp av sexuell handling av barn innebär att det är förbjudet att få ett barn under 18 år att tåla eller utföra en sexuell handling mot ersättning. Detta gäller också om ersättningen utlovats eller om någon annan betalar.  Det är även förbjudet att främja eller utnyttja att ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering. Med sexuell posering menas att man medverkar i eller utför en sexuell handling eller att man exponerar kroppen inför en eller flera personer eller framför en kamera. Det omfattar också när dessa gärningar begås mot ett barn som fyllt 15 men inte 18 år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Det kan till exempel handla om posering på sexklubb eller posering mot betalning.

 

Säkerhet

Försök att träffa sexsäljaren innan och skapa en dialog med den du vill träffa. Om sexsäljaren är mån om att veta vem/vilka han träffar och också är beredd att säga nej till kunder tyder detta på att detta sker frivilligt.

 

Som sexköpare bör du alltid uppträda hövligt och visa respekt för sexsäljarens gränser och förhållningssätt. Du ska alltid respektera sexsäljarens personliga gränser och utsätt aldrig någon för något mot dennes vilja. Även dina gränser ska naturligtvis beaktas. Tala alltid klarspråk och red ut alla eventuella frågor i förhand. Våga tala öppet om önskemål, behov och förväntningar och upprätta en överenskommelse på förhand. Kom överens om mötesplats, pris, utlägg, vilken service som tillhandahålls och längden på ert möte redan innan ni träffas. Detta hjälper till att undvika senare missförstånd och anklagelser. 

 

Ha ett säkerhetstänkande och du kan exempelvis berätta för en vän på förhand om att du stämt möte med en för dig ny person, vart du ska möta honom och ungefär när du väntas komma tillbaka. I en konfliktsituation försök att alltid behålla lugnet. Skrik, våld och hot är aldrig någon framkomlig väg.

 

Att inte främja trafficking (personer som inte utför sin verksamhet frivilligt)

Majoriteten av sexköpare vill träffa en sexsäljare som jobbar med försäljning av sexuella tjänster frivilligt. Här följer några råd om hur du som sexköpare kan undvika att köpa sexuella tjänster av personer som far illa av sin verksamhet.

 

Om det råder någon som helst tveksamhet om den du tänker köpa sex av kan vara under 18 år så ska du som sexköpare absolut avstå från att köpa sexuella tjänster av denna person.

 

En del sexsäljare mår väldigt dåligt. Att sälja sex för dem kan vara en del av ett allmänt självdestruktivt beteende där även missbruk, hemlöshet och psykiska problem kan förekomma. Vissa kan känna ett stort självförakt och kan ha en bakgrund som utgörs av tidigare erfarenheter av sexuella övergrepp och utsatthet. Om du upplever att en person far illa av sin verksamhet ska du avstå från att köpa sex av den personen.

 

Välj att avstå eller välj någon annan om du misstänker att personen är utsatt för människohandel. Anmäl dina misstankar till polisen. Du kan vara helt anonym.

Upplever du eller någon nära anhörig problem med dina sexköp?

Om du själv upplever att du har problem med att du köper sexuella tjänster eller lider av tvångsmässigt sexuellt beteende så finns Preventell (telefonrådgivning) och KAST - Köpare Av Sexuella Tjänster i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dit kan du anonymt vända dig för råd och stöd. Om du bor på andra orter kan du vända dig dit för råd

 

Preventell - hjälplinjen vid oönskad sexualitet

www.preventell.se

Telefon: 020-66 77 88

e-postadress: info@preventell.se

 

KAST Stockholm

www.stockholm.se/kast

KAST – telefonrådgivning: 
020-220 440

e-postadress: kastmail.sof@stockholm.se

 

KAST Göteborg

www.kastgbg.se/kontakt.asp

e-postadress: maia.strufve@socialresurs.goteborg.se

 

KAST Malmö

Du når rådgivningen varje dag mellan kl 9-16.

Telefon:
020-44 19 00

e-postadress: 
kast@malmo.se