Vad händer med oss när vi blir kåta och upphetsade?
Kåtheten sitter både i kroppen och i huvudet. En tanke kan vara starten på en sexuell upphetsning. Med smekningar och beröring får vi kroppen att reagera.
När vi blir kåta slår hjärtat snabbare. Vi kan känna oss varma, andningen ökar, ibland svettas man mer och musklerna spänns. Blodet far snabbare fram i kroppen och kuken reser sig. Det beror på att mer blod samlas i svällkropparna. En del män får en försats, lite vätska som rinner ur urinröret när man blir kåt och upphetsad. Testiklarna drar ihop sig och bröstvårtorna kan svälla och bli hårda.

Prata med varandra

För att sexet ska kännas bra får man på olika sätt försöka hålla kvar, förstärka och öka njutningen. Annars är det svårt att få en orgasm. Några gyllene regler för hur det går till finns inte. Varje person är unik och vi gillar helt enkelt olika saker. En regel, eller snarare ett tips, är att vara lyhörd för vad ens partners gillar. Och själv vara tydlig med vad man själv tycker om och vill ha. En sexuell relation bygger på att man kan prata med varandra och tillsammans lotsa sig fram till njutning och orgasm.

Orgasm

När kåtheten ökar leder den så småningom till orgasm. Det är när känslan är så stark att man inte längre kan hålla tillbaks. Blodflödet och andningen ökar ännu mer och man kan känna sammandragningar i bäckenet. Orgasmen är nära. Då kommer utlösningen, sädesvätskan som stöts ut med hjälp av sammandragningarna. Män kan också få orgasm utan utlösning. Längden på och tiden mellan sammandragningarna varierar mycket från person till person. Det är inte heller alla som har sammandragningar och orgasmen känns olika mycket från en gång till en annan. Efter orgasmen blir musklerna avslappnade. En del känner sig lugna och lite trötta medan andra blir pigga och energiska.

Lust och stånd

Att känna lust och kåthet hör ihop. Ändå kan det köra ihop sig fast man har lust. Det är extra viktigt att lyssna till varandra och ta hänsyn till sin partners önskningar utan att ge vika för sina egna behov.
När man blir äldre kan den sexuella förmågan minska. Kuken blir inte lika hård som förr och förmågan att få stånd och behålla det kan minska. Men bara för att den fysiska förmågan kan svika ibland, betyder inte det att lusten är borta.
Även yngre kan ha problem med att få och behålla ståndet. Orsaken är ofta av psykisk karaktär. En del kan uppleva att utlösningen kommer för tidigt, för sent eller inte alls.
Det finns en rad läkemedel och behandlingar som kan vara till hjälp när ståndet sviktar. Prata med din läkare. Att beställa läkemedel över nätet kan vara riskabelt. Undvik det. Man vet aldrig vad man får.

Minskad sexlust

Förmågan till sex och lusten att ha sex kan minska eller avta helt och hållet i samband med att man får reda på att man har hiv. Det finns de som efter ett hivbesked säger att de aldrig mer vill ha sex igen. Och så finns det killar som har väldigt mycket sex istället. Oviljan och oron att ha sex under en period kan vara kopplad till att man är osäker på vilka risker man utsätter sina sexpartner för. En överdriven sexuell lust å andra sidan kan bottna i ilska och sorg över att ha blivit smittad med hiv eller att man vill bevisa för sig själv att man kan ha sex fast man har hiv.
Oro kan alltså vara en anledning till att man helt eller delvis förlorar sexlusten eller att man har svårt att få stånd. Det är bra att ha någon att prata med om dessa situationer uppstår. Lever man i ett förhållande kan partnern vara den man ska prata med. Vill du ha professionell hjälp kan du prata med din behandlande läkare eller en sjuksköterska på mottagningen som kan hänvisa dig vidare.

Ett otillfredsställande sexliv är vanligare än man tror bland personer som har hiv. Vem som helst kan drabbas, oavsett hur bra sexlusten än har varit. Det är inget konstigt att sexlusten eller ståndet försvinner. Det kan hända även om man tagit itu med alla frågeställningar som har med hiv att göra.
Kombinationsbehandlingar mot hiv kan ge besvärliga biverkningar som också tyvärr påverkar sexlivet och aktiviteten i brallan. Allt från magbesvär till viktminskning, var för sig eller tillsammans, kan orsaka en slak kuk hos vem som helst. Eller fettomfördelningen som kan förändra utseendet mer eller mindre, gör att en del känner sig oattraktiva. Det kan i sin tur vara en anledning till att lusten minskat.

Skatbon i huvudet

Funderingar och rädslor förknippade med att överföra hiv till någon eller att själv smittas med motståndskraftiga virus kan svepa in och bygga bo i huvudet. När en tanke byggt bo kan det vara svårt att släppa den. Om huvudet är fullt med sådana tankar så finns det naturligtvis inte mycket utrymme kvar för andra mer behagliga stämningar. Cirkeln är sluten och sexlusten är som bortblåst.
Rädsla att min hivstatus ska avslöjas. Rädsla över andras reaktioner. Rädsla för avståndstagande. Allt är rädslor som om de får styra kan få den mest virile sexatlet på fall.
Jamen, vad gör man åt problemet då? Det är svårt att ge några exakta lösningar. Men man kan vara vaksam på sig själv. För har man väl börjat kännas vid att man har dessa tankar, känslor och rädslor, kan situationen bli något lättare att hantera. Och faktiskt efter en tid kommer man kanske över det helt och hållet. Ta till vara möjligheten och var med på träffar där killar med hiv möts och pratar om kärlek, sex och relationer. Det är alltid bra att få lyssna till andras erfarenheter och dela med sig av sina egna.

Andra orsaker

Problem med ståndet och förlorad lust är som sagt inte alltid kopplad till enbart hiv. Rökning påverkar förmågan att få och behålla ståndet. Blodkärlen dras samman och risken för kärlsjukdom ökar. Om man dricker sig berusad, förlorar man inte bara sin fysiska dragningskraft utan också förmågan till att få stånd. Se över eventuella läkemedel tillsammans med behandlande läkare. Vissa läkemedel kan påverka ens sexuella funktion. Trötthet och stress påverkar sexlivet. Även andra påfrestande omständigheter, till exempel relationsproblem, kan påverka förmågan till att få eller behålla ståndet. Motion förbättrar kondition, styrka och välbefinnande. Då finns det även energi över till sex.


Tankesmedja:

Här följer en rad frågor du kan ställa dig själv för att få en bild av hur det ser ut just för dig. Skriv ner svaren i en bok, det gör det lättare för dig att se olika samband.

1. Har det faktum att du har hiv förändrat din syn på dig själv? Känner du dig bättre, sämre, lika mycket värd om du jämför med andra killar/män som inte har hiv. Hur såg det ut innan du fick ditt hivbesked?
2. Hur har hivinfektionen påverkat ditt sexliv?
3. Vad har blivit bättre?
4. Vad har blivit sämre?
5. Om du tar kombinationsbehandling, hur tycker du att den påverkat ditt sexliv? Några stödord; biverkningar, utseende, virusmängd.
6. Hur har hiv påverkat ditt sexliv?