Newcomers göteborgs logga

A network for LGBTQ-refugees and LGBTQ-migrants

Newcomers is a social platform and a network for LGBTQ-refugees and -migrants at RFSL Göteborg. We meet at a regular basis to do social activities based on the influence of the participants. To attend our meetings, you may be an asylum seeker, have been granted asylum - you may be moving to Sweden or already be living here.

You will get the opportunity to meet and get to know other LGBTQ-people and the Swedish LGBTQ world, to practice Swedish and get support. If you would like to participate, contact us at newcomers(a)goteborg.rfsl.se for more information about our next meeting.

Welcome!

 

Want to get involved? Then you can become a volunteer!

You can read more about volunteering here.

Ett nätverk för hbtq-flyktingar och hbtq-migranter

Newcomers är en social plattform och ett nätverk för hbtq-flyktingar och -migranter inom RFSL Göteborg. Vi träffas regelbundet och hittar på aktiviteter utifrån deltagarnas önskemål. Du som deltar kan vara asylsökande, ha fått asyl, flyttat hit genom anknytning eller av andra orsaker och vill finna ett sammanhang tillsammans med andra hbtq-migranter.

Du kommer att få möjligheten att träffa och lära känna andra hbtq-personer och den svenska hbtq-världen, träna på svenska och kunna få stöd. Om du är intresserad av att delta, hör av dig till newcomers(a)goteborg.rfsl.se så återkommer vi med info om vår nästa träff.

Välkommen!

 

Vill du engagera dig? Då kan du bli volontär!

Mer information finns här.