RFSL:s brottsofferjour

Genom RFSL:s brottsofferjour kan du få stöd och hjälp med det våld du varit med om. Du kan prata med oss om hur du har det på telefon eller via mail, eller så kan du komma till vår mottagning i Stockholm.


Vad är våld?

Våld mot homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer personer kan ske på flera olika sätt. Det kan till exempel handla om partnervåld, hatbrott eller hedersrelaterat våld.

Läs mer om partnervåld.
Läs mer om hatbrott.
Läs mer om hedersrelaterat våld.