RFSL:s brottsofferjour

Genom RFSL:s brottsofferjour kan du få stöd och hjälp med det våld du varit med om. Du kan prata med oss om hur du har det på telefon eller via mail, eller så kan du komma till vår besöksadress på Sveavägen 59 i Stockholm.


Vad är våld?

Våld mot homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer) kan ske på flera olika sätt. Det kan till exempel handla om partnervåld, hatbrott eller hedersrelaterat våld.

Läs mer om partnervåld.
Läs mer om hatbrott.
Läs mer om hedersrelaterat våld.

LARS-projektet

RFSL:s brottsofferjour har deltagit i ett nu avslutat EU-finansierat projekt under namnet LARS-projektet. Det handlar om att bryta tabut om våld i kvinnors relationer med andra kvinnor. Läs mer om LARS-projektet här.

 

 


Brottsofferjouren får stipendium

RFSL:s brottsofferjour har mottagit ett stipendium på 100 000 kronor för sitt arbete "för brottsoffer och brottsförebyggande verksamhet".

 

Läs mer om stipendiet