RFSL:s brottsofferjour

Genom RFSL:s brottsofferjour kan du få stöd och hjälp med det våld du varit med om. Du kan prata med oss om hur du har det på telefon eller via mail, eller så kan du komma till vår besöksadress på Sveavägen 59 i Stockholm.


Vad är våld?

Våld mot homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer personer kan ske på flera olika sätt. Det kan till exempel handla om partnervåld, hatbrott eller hedersrelaterat våld.

Läs mer om partnervåld.
Läs mer om hatbrott.
Läs mer om hedersrelaterat våld.

Brottsofferjouren på Stockholm Pride

RFSL:s brottsofferjour kommer att närvara under Stockholm pride med olika programpunkter som vi arrangerar och deltar i. Vi kommer också ha en egen plats i pride park för alla nyfikna på oss, och för alla som har upplevt våld eller förtryck. 

Under Stockholm pride veckan bemannar vi BOJ-tältet mellan 18-20, från onsdag till lördag (30:e juli - 2:a aug).

 

 

Läs mer om Stockholm pride