Bli medlem i RFSL och stöd vårt arbete lokalt och centralt!

RFSL arbetar för gruppen homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med queera uttryck och identiteter - men självklart välkommnar vi alla människor oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck som vill stödja oss i vårt arbete som medlemmar!

Förbundet bedriver en aktiv sexualpolitisk verksamhet samtidigt som förbundets avdelningar runt om i landet skapar viktiga sociala mötesplatser.

Genom att bli medlem i RFSL stödjer du inte bara vårt sexualpolitiska arbete, du får också tillgång till de aktiviteter som ordnas i din avdelning. Hör gärna av dig till din lokala avdelning för mer information om vad som händer just hos dig. Med dig som medlem blir vi ännu starkare när vi ska driva frågor.

 

Bild på en RFSL medlem

Alltid nära till RFSL!
Vi har många avdelningar runt om i landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr. I alla län finns minst en RFSL-avdelning.

RFSL-avdelningarna har ofta ett varierat utbud. Du kan gå på fester och kafékvällar, lyssna på föredrag, delta studiecirklar, se på filmer, göra utflykter. På flera orter finns speciella grupper för ungdomar och äldre.

2003 bildade RFSL ett rikstäckande ungdomsförbund, RFSL Ungdom, som ger ungdomar chans att arbeta för ungdomar på sina egna villkor. Ute i landet växer det upp ungdomsgrupper i anslutning till RFSL-avdelningarna. Alla under 27 blir automatiskt medlem i ungdomsförbundet. De mellan 27-30 har möjligt att frivilligt också ansluta sig till ungdomförbundet.

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer för homo-, bisexuella och transpersoner (hbt). 2007 bytte förbundet namn till RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. 2014 utökades utläsningen av namnet till Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. 

Vi är ute i skolor över hela Sverige och berättar hur det är att leva som lesbisk, bög, bisexuell eller transperson. Vi förebygger hiv bland män som har sex med män. Flera avdelningar har också en telefonjour, som du kan ringa till för att tala med någon som själv är hbtq-person. 

Vad tjänar jag på att bli medlem?
Som medlem i RFSL får du:
• Möjlighet att logga in på förbundets medlemssidor på internet.
• Avdelningens medlemsutskick per post och mail.
• Rabatt på inträdet till RFSL-fester och arrangemang över hela landet.
• Rätt att delta i förbundets olika arrangemang som t.ex. kongressen, kurser och konferenser.
• Medinflytande på både avdelningens och förbundets verksamhet.
• Medlemsrabatter i hela landet på boende, böcker och annat bra.

Bli medlem nu och få användarnamn direkt