Hbt-historia

590 f Kr Poeten och lärarinnan Sapfo (Sappho), som levde på ön Lesbos, dör. Hon skrev om kärlek mellan kvinnor. Därav uttrycket lesbisk kärlek.

1398 Termen "hermafrodit" finns i text för första gången. Avser både manliga och kvinnliga (kroppsliga) karakteristika som dubbla könsorgan etc. Kommer från den grekiska mytologin om Hermes (Afrodites son) som nymfen Salmacis var så förälskad i att hennes bön om att få vara tillsammans med honom förenade deras kroppar.

1377 Kung Magnus Eriksson dör. Han hade under sitt liv anklagats av bland andra den heliga Birgitta för "onaturlig samvaro med män" och smädligen kallats "Kung Smek". Detta är det första kända omnämnandet av en svensk (kung) som homosexuell. Riddar Bengt Algotsson, som var kungens kärlek, fick rika förläningar och titlar.

1608 gavs en nyutgåva av Landslagen ut. Karl IX gjorde ett tillägg om ”högmålsbrott”: ”Tu skalt icke liggia när Drängiar såsom när enne qwinno Ty thet är een styggelse: Och de skola bådhen dödhen döö Theras blodh ware öfwer them.”

1726 gavs en ny kommentar till landslagen ut. Karl IX:s tillägg är borta, men i anslutning till paragrafen om tidelag sägs: ”Begår någor någon annan Sodomitisk synd den straffas äfwen som för Tidelag halshuggas och brännas.” Även uppmaning till sodomi straffades med kyrkoplikt och straffarbete.

1734 Gavs en helt ny landslag ut och i denna försökte man "tiga ihjäl" sodomi. Om ingen hörde om det och fick inspiration så skulle ingen göra det. De som ändå befanns skyldiga dömdes, som tidigare, till döden.

1778 Gustav III bestämmer att alla dödsdomar ska godkännas av honom själv. Ingen blir därefter avrättad vare sig för tidelag eller för sodomi i Sverige. Kritikerna ansåg att kungens mildhet i sedliga brottsmål hade med hans egen sexuella läggning att göra.

1824 Termen "bisexuell" introduceras som ersättning för "hermafrodit".

1864 En ny strafflag trädde i kraft i Sverige. Brottsbalkens paragraf 18:10 löd: ”Övar någon med en annan peson otukt som emot naturen är, eller övar någon otukt med djur; varde dömd till straffarbete i högst två år”. Lagen gällde både för kvinnor och för män. I många andra länder var förbudet mot sex mellan personer av samma kön riktat bara mot män.

1869 Den ungerske journalisten Karl M Benkerty skapar under pseudonym begreppet homosexualitet. Består av grekiskans ”homo” som kan betyda ”samma” eller ”gemensam” samt latinets ”sexualitet” som kommer från ”sexus” och som oftast avser kön.

1885 Englands drottning Victoria vägrar kriminalisera sex mellan kvinnor. Ska antingen ha sagt att "något så rysligt kan två kvinnor inte göra med varandra" eller "sådant finns inte".

1892 Begreppet "bisexuell" används första gången i en tidig upplaga av Krafft-Ebbings ”Psycopathica Sexualis”. Består av grekiskans "bi" som står för "båda" samt latinets ”sexualitet” som kommer från ”sexus” och som oftast avser kön.

1895 Författaren Oscar Wilde arresteras den 5 april och döms till straffarbete för sexuellt samröre med adelsmannen Lord Alfred 'Bosie' Douglas. Detta utlöste en våg av antihomosexuella attityder i England.

1897 Den 14 maj grundas ”Vetenskapliga humanitära kommittén” – den första politiska organisationen för homosexuella (män) i Tyskland. WHK genomförde en insamling av namn mot § 175 i Tyska strafflagen som kriminaliserade sex mellan män. Albert Einstein var en av de som skrev under.

1907 Begreppet homosexualitet används första gången i Sverige i en recension av boken ”Psycopathica Sexualis” skriven av tysken Krafft-Ebbing.

1910 Det tyske homosexuelle juden Magnus Hirschfeld skapar begreppet transvestit. Begreppet består av de latinska orden "trans" som oftast betyder över/på andra sidan och "vestis" som betyder kläder.

1912 Första kända (inkompletta) könskorrigerande operationen genomförs i Tyskland.

1917 Den 1 december avkriminaliseras sex mellan personer av samma kön i Sovjetunionen. Se 1934.

1920/30-talet I Berlin växer en myllrande kultur fram med mängder av kaféer, restauranger och festlokaler för kvinnor och män som var homo, bi eller trans. Detta trots att det då i Tyskland var förbjudet med sex mellan män. Det hela raserades när Hitler kom till makten 1933.

1923 Det tyske homosexuelle juden Magnus Hirschfeld skapar begreppet transsexuell. Begreppet består av de latinska orden "trans" som oftast betyder över/på andra sidan och "sexus" som oftast betyder kön.

1933 Den 6 maj plundrar nazistiska studenter Sexualforskningsinstitutet som grundats av Magnus Hirschfeld. Institutet stängs kort därefter av myndigheterna och den 10 maj arrangeras ett bokbål med institutets böcker och verk av andra "otyska" författare.

1934 I Sovjet sker massarrestering av homosexuella och fängelsestraff (3-8 år) och straffarbete införs.

1935 I Tyskland kriminaliseras homosexuella fantasier. Sedan länge har då också sex mellan män varit förbjudet enligt § 175.

1936 I Tyskland inrättades ”Rikscentralen för bekämpandet av homosexualitet och fosterfördrivning”. Antalet män som internerades från 1935 till 1945 är okänt men antas vara mellan 10 000 till 100 000 män. Antalet kvinnor som fördes bort då de var lesbiska/bisexuella är okänt och inte heller är antalet transpersoner som drabbades känt.

1937 Den rosa triangeln användes första gången som symbol på fångar i nazisternas koncentrationsläger för de män som dömts för brott för homosexualitet.

1944 I Sverige avkriminaliseras sex mellan personer av samma kön. Istället används sjukdomsdiagnoser för att kvarhålla homo- och bisexuella i mentalsjukhus tills de är "friska".

1948 F-48 i Danmark grundas. ”Forbundet af 1948” var den första föreningen i Norden för homosexuella.

1949 Läkaren Harry Benjamin i USA börjar behandla transsexuella patienter med hormonterapi.

1950 RFSL bildas den 21 oktober som en underavdelning till Forbundet af 1948. Målgruppen är homosexuella.

1951 Allan Hellman, en av RFSL:s förgrundsfigurer, är den första utkomne i svensk media någonsin. I påsknumret av tidningen ”Se” berättar han öppet och utnämns till ”Sveriges modigaste man”. RFSL hade vid årets slut cirka 500 medlemmar.

1952 RFSL bryter sig loss från F-48 och blir därmed första formella organisationen för homosexuella i Sverige. Christine Joergensen, ofta refererad till som världens första person som genomgått en lyckad könskorrigerande process, genomgår sin operation och blir därefter en motvillig mediastjärna i ett par Hollywoodfilmer.

1953 RFSL kräver äktenskap för homosexuella.

1955 Högsta domstolen i Sverige bekräftar att en kvinna inte är en sämre mor bara för att hon är lesbisk. RFSL startar tidningen Följeslagaren.

1957-58 RFSL:s avdelningar var Diana (för kvinnor, Stockholm), Kretsen (för män, Stockholm), Friends Club (mixat, i Göteborg) och Albatross (brevklubb, hela övriga landet).

1962 Klubben Transvestia bildas i Sverige och medlemmarna var både transvestiter, transsexuella och olika sexuella minoriteter.

1964 Första egna RFSL-lokalen ”Timmy” invigs på Timmermansgatan i Stockholm.

1968 Författaren Bengt Martin och hans sambo blev de första utkomna i svensk i programmet ”Storforum” 31 oktober. Efter programmet kontaktades de båda av nära 1000 personer.

1969 Den 28 juni utbryter upploppen som sedan kom att kallas Stonewallrevolten. Stonewall var en svartbar i New York som polisen försökte göra razzia på och de HBT-are (och andra) som fanns på plats slogs tillbaka. Här föddes den moderna politiska kampen och det som senare kom att bli Pride.

1970 Första skolinformationen sker i Stockholm för studerande från USA.

1971 Första gaydemonstrationen sker i Örebro och arrangerades av ”Club Gay Power”. Tidningen Revolt startas. Inom RFSL sker stora förändringar. Från att ha varit mer fokuserat intåt blir RFSL efter extra kongress betydligt mer politiskt och utåtriktat. Bisexuella inkluderas bland målgrupperna.

1972 Sverige blir första land i världen med en formell möjlighet i lagen om både medicinsk och juridisk möjlighet till transsexuella och intersexuella att efter prövning få en ny juridisk könstillhörighet fastslagen. Behandling med kostnadsfri hormonterapi och operationer startar i Sverige.

1973 Riksdagen uttalar att homosexuell samlevnad ”är en ur samhällets synpunkt fullt acceptabel samlevnadsform”. RFSL har cirka 1000 medlemmar.

1974 På en internationell konferens i Edingburgh i Storbritannien antas grekiska bokstaven lambda som internationell symbol för gayrörelsen.

1977 Första Frigörelsedagarna arrangeras. Dagarna bestod av uppträdande, demonstrationer och seminarier. Arrangerades av RFSL Stockholm.

1978 Lägsta ålder för sexuella relationer – ”byxmyndighetsåldern” – blir likställd oavsett om det gäller sex mellan två personer av samma kön eller två personer av olika kön. Innan 1978 var den 15 år för sex mellan olika kön och 18 för sex mellan samma kön.

1978-84 Den statliga ”Homosexutredningen” arbetar med att finna ”eventuell kvarvarande diskriminering” i lagstiftningen. Föreslår bland annat någon form av äktenskapslag, diskrimineringsskydd och skydd enligt hetslagen.

1979 Socialstyrelsen tar bort homosexualitet ur registret över diagnoser i Sverige efter en ockupation av Socialstyrelsens trappa av cirka 30-40 "sjuka" homo- och bisexuella. Föreningen Benjamin bildas och ansluter sig till RFSL. Benjamin blir Sveriges första organisation för enbart transsexuella. Frigörelsedagen växer och blir nu Frigörelseveckan.

1981 RFSL har cirka 2500 medlemmar.

1982 Första svenska dödsfallet i AIDS

1985 Sveriges ärkebiskop råder homosexuella att leva i vänskap och celibat. Föreningen Benjamnin lämnar RFSL.

1986 Tidningen Reporter startas. RFSL-Rådgivningen i Stockholm och hivkansliet startar sin hiv-preventiva verksamhet.

1987 Gaysaunorna förbjuds då bastklubbslagen träder i kraft.

1987 Det införs ett förbud om olaga diskriminering för näringsidkare och
offentliganställda att diskriminera ”homosexuella”.

1988 Lag om samkönade sambos införs. Denna lag är dock inte likadan som sambolagen för olikkönade par och inte heller har den uppdaterats på samma sätt.

1989 Danmark blir första landet i världen med partnerskapslag. Lagen gav samkönade par nästan samma rättigheter och skyldigheter som två personer som ingått äktenskap.

1994 RFSL har cirka 4000 medlemmar.

1995 Partnerskapslagen träder i kraft i Sverige.

1996 RFSL startar www.rfsl.se och blir därmed först i Sverige med en webbplats för homo- och bisexuella. Webbplatsen växte snabbt.

1998 Lika möjlighet till bostadsbidrag för samkönade sambos som för olikkönade
sambos. Europride firas i Stockholm istället för Frigörelseveckan/Homofestivalen. Organisationen Stockholm Pride arrangerar därefter varje år festivalen med samma namn.

1999 Lag mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning införs.
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, inrättas.

2000 Lättare att ingå partnerskap då anknytningskraven luckrades upp något. Detta år finns fyra hbt-tidningar i Sverige: Kom Ut, QX, Sylvester, Corky och ZON. RFSL utses till ”Årets lobbyist” av tidningen Resumé.

2001 Vid RFSL:s kongress beslutas att transpersoner ska inkluderas som en del av RFSL:s målgrupp.

2002 Lag mot diskriminering inom högskolan på grund av sexuell läggning träder i kraft.

2003 Nya lagen om hets mot folkgrupp träder i kraft 1 januari. I grundlagen införs nu förbud mot hets mot folkgrupp på grund av gruppens sexuella läggning. Lagen skyddar nu mot hets riktat mot heterosexuella, bisexuella och homosexuella. Lagen om adoption för par som ingått partnerskap träder i kraft 1 februari. Samma lag för samboförhållanden för samkönade och olikkönade par införs. Diskrimineringen på detta område har upphört då lagen trädde i kraft 1 juli.

Den 1 juli träder en utvidgad diskrimineringslag i kraft. Lagen förbjuder diskriminering som har samband med sexuell läggning (homo, bi, hetero) och av andra skäl och gäller på följande områden: arbetsmarknadspolitisk verksamhet, start eller bedrivande av näringsverksamhet, yrkesutövning, medlemskap, medverkan och medlemsförmåner i arbetstagarorganisationer, arbesgivarorganisationer eller yrkesorganisationer samt varor, tjänster och bostäder. Skydd mot diskriminering finns mot socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring samt hälso- och sjukvård, dock bara diskriminering på grund av etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning.

Inom RFSL bildas RFSL:s ungdomsförbund. 

2004 RFSL antar ett feministiskt handlingsprogram vid kongressen i Göteborg.

2005 Från och med den 1 januari 2005 är diskriminering som har samband med sexuell läggning också förbjuden inom det sociala området. Det vill säga socialtjänsten, socialförsäkringssystemet, A-kassan och hälso- och sjukvården.

 

Lagen om insemination även för kvinnor som är sambo eller registrerad partner med en annan kvinna träder i kraft.


2006 Från den 1 april skyddas elever i förskolar, grundskolan och inom gymnasiet från diskriminering på grund av sexuell läggning och på grund av kön.

 

2009 Könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till som en diskrimineringsgrund.

 

Socialstyrelsen avskaffar transvestism som sjukdomsbegrepp. Sverige inför könsneutralt äktenskap.

 

Från den 1 maj kan samkönade par ingå äktenskap då den nya könsneutrala äktenskapslagen, som riksdagen fattat beslut om, träder i kraft. Från den 1 november erbjuder Svenska kyrkan sig att förrätta vigslar även mellan par av samma kön i enlighet med beslut fattat av Kyrkomötet.Vill du veta mera?
Läs ”Sympatiens hemlighetsfulla makt” av Söderström mfl (1999)
Boken handlar främst om män i Stockholmstrakten men ger en god och bred bild av livet som (homo eller möjligtvis bi) mellan 1860 och 1980.

RFSL har utgett en jubileumsbok ”Homo i folkhemmet” av Andreasson mfl (2000).
Boken behandlar RFSL och HBT-rörelsen i Sverige från 1950 till 2000.

Projekt Runeberg har lagt ut stora textmassor av äldre litteratur på internet. Läs gärna Nordisk familjebok från 1909 om bland annat homosexualitet:

http://www.lysator.liu.se/runeberg/nfbk/0558.html