Skolan

Det borde vara en självklarhet att inte utsättas för diskriminering och mobbning i skolan. Tyvärr är det inte alltid så på våra skolor. Vem bär då ansvaret för de normer och attityder som skapas och lever vidare? Vem kan förändra den miljön?

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om hur RFSL arbetar genom projekt och utbildning för att skolan ska vara en plats där alla respekteras oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.

Under ytan - om att förstå och förändra normer och värderingar i skolan

Regnbågsfamiljer i förskolan

Som du är i skolan

Skolinformation från RFSL

ABC om HBT till SFI

Klicka på länken nedan för att ladda ner en broschyr för dig som är SFI-lärare och vill ha redskap för att tala om sexuell läggning och hbt-frågor med dina studenter.

 

Ladda ner ABC om HBT till SFI
ABC om HBT för SFI-omslag