19 jun 00 00.00

Ja till adoption för homosexuella

Centerpartiet beslutade under måndagen som första borgerliga parti att vara för möjlighet för homosexuella att adoptera. Beslutet togs på partiets stämma i Skövde och gäller alla typer av adoptioner - såväl närståendeadoption som utlandadoptioner. Centerns Ungdomsförbund - CUF gläds åt beslutet och menar att "ytterligare ett steg i riktning mot alla människors lika rätt och värde har tagits".


- Det är glädjande att Centerstämman insett att alla individer ska ha lika möjligheter att få prövas för adoption säger CUF och Centerpartiets Högskoleförbund i ett gemensamt uttalande.

Stämmans beslut var oväntat och gick emot partistyrelsen, som föreslagit en betydligt försiktigare skrivning om adoption. I den text som nu antogs heter det att "alla myndiga personer ska ha rätt att prövas som adoptivföräldrar". Beslut om adoption ska grundas på att barn behöver trygga och duktiga föräldrar.

Centerpartiet intar därmed den mest positiva linjen som parti av de fyra borgerliga riksdagspartierna. Tidigare har folkpartiet beslutat sig för att vara för närståendeadoption.

Lars Jonsson


« Visa alla nyheter