Åsikter och verksamhet – Vad RFSL tycker och gör

Här hittar du information om vad RFSL tycker i frågor som är viktiga för oss som organisation samt information om våra olika verksamhetsområden.

RFSL:s grundsyn är att homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med queera identiteter och uttryck ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra i samhället.


Mappar

Principprogrammet

RFSL:s åsikter och ställningstaganden bygger på vårt principprogram och de beslut som den årliga kongressen och förbundsstyrelsen fattat. Läs mer om våra viktigaste arbetsområden och våra åsikter i vårt

principprogram.