Insemination

Den längtan man kan ha efter att skaffa barn har inte med kön eller sexuell läggning att göra. Kvinnor och män, homo- bi eller heterosexuella kan alla längta efter barn. 2005 ändrades lagen så att det blev tillåtet för kvinnliga par att skaffa barn via insemination på klinik i Sverige och de senaste åren har vi sett lite av en babyboom. Bi- och homosexuella tjejer skaffar barn bland annat genom att inseminera hemma, på klinik i Sverige eller utomlands.

INSEMINATION  175

Lagstiftningen

Idag tillåts insemination även för kvinnor som är sambo, gifta eller registrerad partner med en annan kvinna. Insemination med donatorsperma kan ske på fem sjukhus i Sverige och de barn som blir till kan när de blir vuxna få reda på spermadonatorns identitet. Det är varje landsting som avgör vilka regler som ska gälla för insemination. Det är dock förbjudet enligt lag att särbehandla människor på grund av sexuell läggning inom vården.

Mycket att tänka på

Insemination i sig rymmer val av många olika slag. Ska man inseminera utomlands kan donatorn förbli okänd för barnet (beroende på klinikens inställning givetvis). Ska man göra en heminsemination så finns det en massa val man kan göra om hur familjekonstellationen ska se ut. Förutom de praktiska, moraliska och juridiska frågor som väcks, så finns det frågor av annan natur, som hur går jag praktiskt till väga när jag ska inseminera? Vilken hjälp kan jag få av den svenska sjukvården?

Här finns info

På den här sajten får du veta mer om vart du kan vända dig om du behöver svar på några olika frågor som rör insemination. Det här kan du läsa om på nedanstående länkar.

Insemination utomlands
Heminsemination
Om du inte blir gravid
Att välja familjekonstellation
Vart kan jag vända mig?
Läs mer
Mama Mia mödravårdsmottagning