RFSL verkar för att homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med queera uttryck och identiteter ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra.


Pressmeddelanden

31/7:  På Stockholm Pride idag: Asylforum – om hbtq-personers rätt till asyl
30/7:  Nytt 90-konto för hbtq-stöd och insamling
29/7:  RFSL och Hiv-Sverige lanserar kampanj: Lever du med hiv? Begär omprövning av informationsplikten
28/7:  RFSL lanserar valrapport: stora skillnader mellan och inom partierna i hbtq-frågor
6/7:  Rösta för allas lika rätt: Ta transpersoners identitet på allvar och avskaffa åldersgränsen för att ändra juridiskt kön
5/7:  Rösta för allas lika rätt: Ta unga hbtq-personers situation i skolan på allvar och säkerställ systematiskt arbete mot hatbrott
4/7:  Rösta för allas lika rätt: Ta hbtq-personers familjefrågor på allvar och inför könsneutral föräldraskapspresumtion
3/7:  Rösta för allas lika rätt: Ta hbtq-personers asylrätt på allvar och gör en översyn av utlänningslagen
2/7:  Rösta för allas lika rätt: Ta hbtq-personers folkhälsa på allvar, instifta en folkhälsolag och modernisera smittskyddslagstiftningen
1/7:  RFSL och RFSL Ungdom i Almedalen: Rösta för allas lika rätt
Läs fler »


Debattartiklar

16/6:  Nordiskt Forum normaliserar rasism
9/1:  OS-sponsorerna struntar i egna regler om rättigheter
6/12:  Lågt förtroende för samhällets stödinsatser leder till bristande stöd
26/11:  Erkänn Ugandas hbtq-problem, Göran Hägglund
9/10:  Medierna måste sluta kalla människor hivmän och hivkvinnor
11/7:  Säkra hbtq-personers rätt till asyl
5/7:  Asylprocessen måste bli rättssäker för hbtq-personer
7/12:  Regeringen olyckligt tyst om Tonio Borg
22/10:  Myten om bögpest lever kvar i svenska domstolar
11/10:  Hbt-personers ohälsa en konsekvens av samhällets homofobi
Läs fler »