Vad är RFSL?

RFSL bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL har 33 lokala avdelningar runtom i landet och cirka 6 000 medlemmar (maj 2014). 2007 bytte förbundet utläsningen av sitt namn från Riksförbundet för sexuellt likaberättigande till RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. 2014 gjordes ett tillägg i utläsningen, till att förbundet heter RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.


Regnbågsflagga

Vad gör RFSL?

RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner, samt andra personer med queera uttryck och identiteter, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra. RFSL:s verksamhet är mångsidig och består bland annat av politisk påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter. Konkret kan det röra sig om allt ifrån att uppvakta politiker och myndigheter och erbjuda utbildningar till att arrangera fester och andra sociala aktiviteter. Mycket av det politiska arbetet sker på central förbundsnivå, medan den individstödjande och sociala verksamheten oftast sker på avdelningsnivå.