3 jan 03 07.23

Bastuklubbar snart tillåtna

Allt tyder på att regeringen inom kort kommer att föreslå att bastuklubbslagen avskaffas. I riksdagen finns en bred majoritet för lagens avskaffande och därmed kan saunor för män som har sex med män åter snart komma att öppnas i Sverige.

Med all säkerhet blir det snart tillåtet att
gå till bastuklubb i Sverige igen.

? Det är en särlagstiftning som har drabbat och pekat ut homosexuella. Det är självklart att den ska bort, säger Ingrid Burman (v), ordförande i riksdagens socialutskott, till Svenska Dagbladet.

Det är i regeringens kommande smittskyddsproposition, med förslag till ny smittskyddslag, som förslaget om avskaffad bastuklubbslag ingår. Propositionen håller just nu på att slutförhandlas mellan regeringen och samarbetspartierna vänsterpartiet och miljöpartiet.

Bastuklubbslagen har funnits sedan 1987 och förbjuder verksamhet i lokaler som underlättar för tillfälliga sexuella kontakter. Syftet med lagen var en önskan att minska smittspridningen av hiv och dess införande ledde till att det fåtal bastuklubbar för homosexuella män som fanns i Sverige tvingades stänga. Polisen gjorde fram till mitten av 90-talet regelbundna försök att tillämpa lagen vid tillslag mot videoklubbar i Stockholm och Göteborg, vilka genom cruisingytor, låsbara bås och mörkrum ansågs bryta mot förbudet. Fällande domar för brott mot lagen har också förekommit, men sedan flera år har inget aktivt spaningsarbete bedrivits och smittskyddsutredningen konstaterade redan 1999 att det inte finns "några konkreta belägg för att lagen haft någon inverkan på epidemins förlopp".

Dåvarande socialminister Gertrud Sigurdsen (s), som var huvudansvarig för lagens tillkomst, uttalade sig nyligen om bastuklubbslagens förestående avskaffande i tidningen QX att den numera kanske är överspelad.

? Då försökte vi med alla medel stoppa hivspridningen, och den var mest utbredd bland homosexuella. Därför var det nödvändigt att stoppa bastuklubbarna, förklarade Sigurdsen.

Regeringens smittskyddsproposition läggs fram senare under januari.

Lars Jonsson |


« Visa alla nyheter